Video

நடுவர்களின் பிழையான தவறுகளின் வீடியோ தொகுப்பு

கிரிக்கெட் போட்டிகளிலே பெரும்பங்கு நடுவர்களுக்கும் உள்ளது. பிழையான ஒரு தீர்ப்பு, ஒரு அணியின் வெற்றிக் கனவையே பறித்துவிடும். அப்படியான சில நிகழ்ச்சிகளின் வீடியோ தொகுப்பு.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.