உள்ளுர் செய்திகள்

சென்றலைட்ஸ் அணி, பமிலியன்ஸ் அணி சம்பியனாகியன

யாழ்.மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்டச் சங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கூடைப்பந்தாட்ட அணிகளுக்கிடையிலான கூடைப்பந்தாட்டச் சுற்றுப்போட்டி, பழைய பூங்காவிற்கு பின்னாலுள்ள கூடைப்பந்தாட்ட திடலில் நடைபெற்றது.

ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கூடைப்பந்தாட்ட அணிகளுக்கிடையில் இந்தச் சுற்றுப்போட்டியானது நடத்தப்பட்டது. 5 ஆம் திகதி மாலை நடைபெற்ற, ஆண்களுக்கான இறுதிப்போட்டியில் சென்றலைட்ஸ் அணியை எதிர்த்து ஜொலிஸ்ரார்ஸ் அணி மோதியது.

முதற்காற் பாதியாட்டம் முடியும் போது, ஜொலிஸ்ரார்ஸ் அணி, 18:16 என முன்னிலை வகித்தது. எனினும், விடாது ஆடிய சென்றலைட்ஸ் அணி, இரண்டாவது காற்பாதியாட்டம் முடியும்போது, 28:24 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் முன்னிலை வகித்தது. மூன்றாவது காற்பாதியாட்;டம் முடிவடைகையில், சென்றலைட்ஸ் அணி, 48:46 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் முன்னிலை வகித்தது.

இறுதி கால்ப்பாதியாட்டத்தில் சிறப்பாக ஆடிய சென்றலைட்ஸ் அணி, ஆட்டநேர முடிவில், 70:63 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் வென்று சம்பியனாகியது

பெண்களுக்கான இறுதிப்போட்டியில் பமிலியன்ஸ் அணியை எதிர்த்து யமஹா அணி மோதியது. முதற்காற்பாதியாட்டம் முடிகையில், பமிலியன்ஸ் அணி, 18:16 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் முன்னிலை வகித்து, தொடர்ந்து இரண்டாவது காற்பாதியாட்டம் முடிகையில், 38:26 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் முன்னிலை வகித்தது.

மூன்றாவது காற்பாதியாட்டத்தில் யமஹா அணி போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. எனினும், அந்தக் கால்ப்பாதியாட்டம் முடிகையிலும், பமிலியன்ஸ் அணி, 52:44 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் முன்னிலை வகித்தது.

நான்காவதும் இறுதியுமான கால்ப்பாதியாட்டம் போராட்டம் மிகுந்ததாக இருந்தபோதும், பமிலியன்ஸ் அணி, ஆட்டநேர முடிவில் 68:59 என்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் வென்று சம்பியன் கிண்ணத்தை வென்றது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.