உள்ளுர் செய்திகள்

UKPL முதல் நாள் போட்டி முடிவுகள் 

வடமராட்சியில் முதன் முதலாக மிகப் பிரமாண்டமான முறையில் புலோலி UK வி.கழகம் நடாத்தும் “UKPL” துடுப்பாட்ட சுற்றுப் போட்டியின் முதலாம் நாள் போட்டிகள் நேற்று நிறைவு பெற்றன.

இச்சுற்றுத் தொடரில் வடமராட்சியின் 07 முன்னணிக் கழகங்கள் பங்குபற்றும் அதேவேளை இந்தச் சுற்றுத்தொடரின் ஊடக அனுசரணையை விளையாட்டு. கொம் வழங்குகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.


முதல்நாள் போட்டி முடிவுகள்

முதலாவது போட்டி இரண்டாவது போட்டிமூன்றாவது போட்டி

நான்காவது போட்டி

ஐந்தாவது போட்டி


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.