Foot Ball

மாகாண ரீதியான திக்கம் வைரவிழா உதைபந்தாட்ட தொடரின் அரையிறுதிகள் நாளை..!!

திக்கம் மத்திய சனசமுக நிலையத்தின் வைரவிழாவினை முன்னிட்டு வடமாகாண ரீதியாக மின்னெளியில் நடாத்தபடும் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நாளை இடம்பெற்றுள்ளன.
 இரவு 7.30 மணிக்கு உடுப்பிட்டி நவஜீவன்ஸ் அணியினரை எதிர்த்து யாழ் அன்ரனீஸ் அணியினரும் இரவு 8.30 மணிக்கு பலாலி விண்மீன் அணியினரை எதிர்த்து மன்னார் ஜோசப்வாஸ் யுனைற்றற் அணியினரும் மோதவுள்ளனர்.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.